POSTAVLJANJE I IZRADA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

POSTAVLJANJE I IZRADA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Opseg delovanja naše firme u polju elektro instalacija:
1. Izrada i postavljanje kompletne instalacije
2. Prepravka postojeće instalacije
3. Montaža i demontaža
4. Dorada postojećih instalacija
5. Izrada modularnih sistema

Izgradnja prostora obuhvata sledeće elektroinstalaterske radove:

1. Razvođenje električne instalacije, table i ormara.
2. Instalaciju osigurača, sklopki, trafoa, utičnica, prekidača, dozni.
3. Ugradnju adekvatnog osvetljenja tj. elemenata rasvete.
4. Povezivanje svih uređaja na električnu mrežu (od bojlera, šporeta itd).

DEKORATIVNA RASVETA

DEKORATIVNA RASVETA

Kada birate, kupujete i postavljate rasvetu u svom domu, upoznavanje sa njenim različitim vrstama trebalo bi da bude prvi, početni korak u tom poslu.
1. Centralno osvetljenje na spuštenim ili ravnim plafonima glavni je i najjači izvor svetlosti u prostorijama.
2. Direktno osvetljenje, odnosno rasveta usmerava svetlost na specifične delove prostorije kao što su kuhinjska radna površina, radni stolovi, umetnička dela poput slika i fotografija i drugi dekorativni dodaci na koje želimo da bacimo akcenat.
3. Dekorativni zidni svećnjaci i drugi rasvetni dodaci poput sve popularnijih led traka proizvode indirektno osvetljenje.
4. Lampe manjih dimenzija, sve češće sa led sijalicama koriste se za naglašavanje manje primećenih komada nameštaja i delova prostorija poput polica sa knjigama i kamina.
5. Podne visoke lampe osvetljavaju mesta za čitanje i zapostavljene ćoškove dodatno osvetljavajući tamnije prostorije.

GROMOBRAN

GROMOBRAN

Gromobran je električna instalacija napravljena tako da mogućnost udara groma u zaštićeni objekt bude svedena na minimum. Gromobranska instalacija podrazumeva više delova: hvataljke, odvode, uzemljivač i ukoliko je potreban i dopunski pribor.

Kompletan sistem izrade gromobranske instalacije obuhvata:

 • Izradu projekta instalacije
 • Isporuku i montažu
 • Zakonski propisana merenja

Gromobranska instalacija mora se postaviti kompletno. Ova instalacija mora preuzeti električno pražnjenje munje, pa ćemo šipkama napraviti krovnu mrežu koja pokriva površinu bar 10 x 20 metara. Svi oluci, ograde terasa, balkoni i drugi metalni delovi na krovu moraju biti uključeni u tu mrežu.
Po završetku radova vrši se kontrola gromobranske instalacije gde bi se trebalo proveriti više faktora:

 • Da gromobranska instalacija odgovara projektu
 • Da su gromobranska instalacija i njeni delovi u tehnički ispravnom stanju
 • Da se ne javlja korozija na delovima gromobrana

S obzirom da gromobranska instalacija zahteva visoku stručnost i kvalitet, tu smo da vam pomognemo i posao uradimo sa maksimalnom posvećenošću.

UREDJAJ ZA RANO STARTOVANJE I BROJAČ UDARA GROMA

UREDJAJ ZA RANO STARTOVANJE I BROJAČ UDARA GROMA

Gromobran sa uredjajem za rano startovanje predstavlja štapnu hvataljku na čijem se vrhu nalazi uredjaj koji omogućava da ulazni taster startuje ranije sa vrha hvataljke.
Osnovnu karakteristiku stapnih hvataljki sa ranim startovanjem predstavlja vreme prednjačenja,odnosno vreme za koje gromobrani sa ranim startovanjem ranije izbace ulazni traser u odnosu na obični gromobran iste geometrije i pri istim uslovima.

Način na koji gromobrani sa uredjajem za rano startovanje rade je najčešće zasnovan na piezoelektričnim kristalima koji pobudjuju vazdušno strujanje. Pomoću visokonaponskog kabla oni su povezani sa prihvatnom glavom koja se nalazi na vrhu šipke. Unutar prihvatne glave se nalazi JON-EMITER koji emituje jone i na taj način jonizuje vazduh oko vrha hvataljke.

Gromobranski brojač je uredjaj koji beleži udare groma bilo kog spoljnjeg sistema za zaštitu od groma (gromobranski štap, Faradejev kavez...) sistem detektuje električnu energiju koja se sprovodi u zemlju preko provodnika prilikom udara groma. Uređaj beleži svaki udar i pamti ukupan broj udara. Mora biti instaliran u donjem provodniku koji povezuje štapnu hvataljku sa sistemom uzemljenja. Naša ekipa ima više izvedenih poduhvata na kojima smo sa mnogo uspeha postavljali uredjaje za rano startovanje kao i gromobranske hvatače.

RAČUNARSKE MREŽE

racunarske mreze

Računarske mreže čine računari koji su međusobno povezani. Računari mogu biti povezani u istoj prostoriji, u istoj zgradi, u gradu ili širom sveta.

Zašto se povezuju računari? Postoji više razloga. Najvažniji su: zajedničko korišćenje resursa (memorija, štampač, i dr.), deljenje informacija, deljenje programa, komunikacije i dr.
Da bi računar mogao da komunicira sa drugim računarom potrebno je da postoji:

 • Komunikacioni (prenosni) medijum
 • Komunikacioni uređaji
 • Komunikacioni softver

Komunikacioni medijum – služi za fizičko povezivanje računara sa drugim računarom. Danas se uglavnom koristi bežični prenos i četiri vrste kablova: koaksijalni, optički, upredena parica (UTP) i specijalni kablovi.

DOJAVA POŽARA

pozar

Pitanje koje se nameće i koje je neophodno razjasniti je pitanje namene sistema za detekciju požara. Ponekad kod korisnika postoji ideja da će ugradnja sistema za detekciju sprečiti nastanak požara. Naravno da je broj požara u objektima koji imaju sistem za detekciju statistički jednak kao i u objektima koji takav sistem nemaju.

Susretali smo se i ugradjivali:

 • Ručne javljače požara
 • Bežične tehnologije koje su razvile konekciju preko interneta sa institucijama nadležnim za vanredne situacije

VIDEO NADZOR I INTERFON

video nadzor

Video nadzor predstavlja sistem tehničkog obezbeđenja koji doprinosi bezbednosti i produktivnosti na radnom mestu kada je u pitanju ugradnja video nadzora u poslovne i privatne objekte. Ovim sistemom može se pratiti ponašanje zaposlenih, te preventivno uticati na krađu, zloupotrebu radnog mesta ili neželjene incidente u objeku.

U te svrhe koriste se kamere koje mogu imati namenu sigurnosne / bezbednosne kamere, a takođe kod video nadzora za kuću,ili druge stambene objekte, mogu se pratiti događaji unutar i oko objekta.

Interfon je danas postao nezaobilazan sistem komunikacije i služi za detaljnu kontrolu pristupa Vašem domu, stambenoj zgradi ili poslovnom prostoru. Glavne prednosti su da obezbeđuju potpunu kontrolu nad događajima ispred ulaza, sprečavaju neprijatne događaje, vrata su stalno zaključana i na taj način pružaju osećaj sigurnosti i bezbednosti. Pored komunikacije, interfoni imaju opcije za otvaranje električne brave, kao i nadgledanje prostora bez ostvarenog poziva.

Gotovo na svakom stambenom objektu na kom smo izvodili radove u dogovoru sa investitorom radova smo predložili sigurnosne mere koje smo sa velikim uspehom i ugradjivali. Možemo se pohvaliti da je svaki naš klijent bio i više nego zadovoljan našim predlogom kao i kvalitetom naše usluge.

SISTEM PAMETNE KUĆE

SISTEM PAMETNE KUĆE SISTEM PAMETNE KUĆE

To je kuća koja ima ugrađene različite vrste senzora koji su povezani sa pametnim uređajima u domaćinstvu u poseban sistem. Sistemom se može upravljati na različite načine, a sve u skladu sa potrebama i navikama korisnika.

Važna karakteristika sistema je što se prilagođava korisnikovim navikama, aktivnostima, njegovom raspoloženju ili životnom stilu. Kako sistem pametne kuće racionalno troši energiju i uopšte smanjuje potrebu za proizvodnjom električne energije, on aktivno doprinosi očuvanju okoline.

Čine ga moduli, tj. bežične komponente, koji su nezavisni i omogućavaju korisnicima nadogradnju sistema po potrebi. Tako postoje:

 • Različite vrste senzora (senzor poktera, temperature)
 • Detektori za vrata, prozore, detektor vode, poplave
 • Moduli za upravljanje
 • Moduli za regulaciju rasvete
 • Centralni moduli
 • Alarmi i različiti paketi za sigurnost

Svera našeg interesovanja je u modernim i naprednim tehnologijama, naša ideja je da idemo u korak sa vremenom i modernim tehnologijama.

SOLARNI SISTEMI I ELEKTRANE

SOLARNI SISTEMI SOLARNI SISTEMI

Poslovno-tehnička saradnja izmenju M.E.N. ELEKTRO DOO i AMPER SOLAR GROUP DOO dovela je do kolaboracije koju mi interno nazivamo MY SOLAR TEAM! Posle decenijskog iskustva sticanog u polju solarne energije, kroz veliki broj izvedenih projekata donelo nam je neophodno iskustvo i kreiralo tim koji može da odgovori na svaki segment vezan kako za male i srednje tako i za kompleksne solarne sisteme.

Naš tim elektro inženjera vrlo uspešno godinama u nazad projektuje i prati rad kako postojećih tako i solarnih sistema koji su u izgradnji. Elektro inženjerski tim se takodje konstantno bavi i inovacionim tehnologijama i praćenjem razvoja solarnih sistema.

Naši stručnjaci iz građevinskih i mašinskih oblasti koji se brinu o statici, nosivosti postojećih krovnih površina kao i projektovanjem novih površina na kojima se grade naši solarni sistemi. Gotovo smo sigurni da mogu da odgovore na sve potencijalne prepreke koje mogu da se pojave na terenu. Zbog Vas su tu i rešiće sve. U nedostatku ideja naš arhitektonski biro je tu da osmisli, osposobi, isprojektuje i vizuelno približi svaku Vašu zamisao.

Dakle, nama je najbitniji zadovoljan klijent, a da bi naši klijenti bili zadovoljni, za to se najviše brine naš finansijski tim, koji jedini u regionu, može kroz kreditnu liniju obezbediti sjajne uslove za finansiranje sistema koji Vam svakako štedi novac.

MY SOLAR TEAM je tu da nove tehnologije približavamo svim segmentima društva, sinonim smo za kvalitet i pouzdanost. Profesionalan pristup zahtevima korisnika i konstantno ulaganje u istraživanje i razvoj, pozicionirali su nas u red kompanija koje idu u korak sa svetskim trendovima.